အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရး စီးနင္းမႈအတြင္း တူနီးရွားႏိုင္ငံသား ၅ ဦးကို အီတလီရဲတပ္ဖြဲ႔ ဖမ္းဆီး | DVB