ျမန္မာ-ထိုင္း႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲ ရန္ကုန္တြင္က်င္းပမည္ | DVB