ကာဂ်စၥတန္ႏွင့္ပြဲသည္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးပြဲျဖစ္ဟု ဂတ္ဆီဇီ ေျပာ | DVB