ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခံေနရသည့္ ဆီးရီးယားသို႔ ေထာက္ပို႔ကုန္တင္ယာဥ္ ၂၅ စီး ၀င္ေရာက္ | DVB