ဆီဗီလာကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့မႈ ကမၻာပ်က္ျခင္းမဟုတ္ဟု ေမာ္ရင္ဟုိ ေျပာ | DVB