ေရာ္နယ္ဒုိကို လစာတုိးၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ရန္ ရီးရဲလ္ သေဘာတူညီခ်က္ရ | DVB