႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးအား တရားစြဲဆုိထားမႈ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္ ICJ တုိက္တြန္း | DVB