ေရတြင္းထဲ ျပဳတ္က်ၿပီး ၂ ရက္ၾကာ ပိတ္မိေနသည့္ ၅ ႏွစ္သားကေလးကို ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB