အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ စီအုိင္ေအညႊန္မႉး မုိက္ပြန္ပီယုိကို ေရြးခ်ယ္ | DVB