ကသာၿမိဳ႕တြင္  မေပါက္ကြဲေသးသည့္ လက္ပစ္ဗုံး ၂ လံုး ေတြ႔ရွိ | DVB