ေနာက္ခံလူ ဘယ္လာရင္ကုိ အာဆင္နယ္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေန | DVB