အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆန္ကို ရာထူးမွဖယ္ရွား | DVB