ယီမင္ စစ္ဘက္စားဖုိေဆာင္တခု ကားဗုံးခြဲတိုက္ခုိက္ခံရ၊ အနည္းဆုံး ၄ ဦး ေသဆုံး | DVB