႐ုပ္ရွင္အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲ လံုၿခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္မည္ | DVB