႐ုရွားစပိုင္ေဟာင္းသားအဖ အဆိပ္ခတ္လုပ္ႀကံခံရမႈ ႐ုရွားကိုသံသယရွိဟု ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB