အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို လက္နက္တပ္ေပးေရး ေဆြးေႏြး | DVB