အာဆင္နယ္တြင္ နည္းျပခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူလိုဟု ကစားသမားေဟာင္း ဗီအဲရာ ေျပာ | DVB