မန္ယူပရိသတ္ မိန္းကေလးတဦးကုိ တံေတြးျဖင့္ေထြးခဲ့သည့္ ကာေရဂါ (႐ုပ္သံ) | DVB