ေဆးလ္ဗား၏သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးျဖင့္ မန္စီးတီးက စတုတ္ကုိ အႏုိင္ယူ (႐ုပ္သံဟိုက္လိုက္) | DVB