လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း SME လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ စစ္ေဆး | DVB