ရွမ္းယူႏုိက္တက္ႏွင့္ နည္းျပခ်ဳပ္ ဦးစုိးျမတ္မင္းတို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လမ္းခြဲ | DVB