ဂ်ပန္တြင္ ဆူနာမီ ၇ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား က်င္းပ | DVB