လူငယ္ကစားသမား ေတာ္မီေနးကုိ ပရိသတ္မ်ားဖိအားေပးမႈ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟုိေျပာ | DVB