ဂ်ပန္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို ယိုစမ့္မႈ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပ | DVB