ရွမ္းႏွင့္တအာင္းတပ္တု႔ိ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ နမၼတူေဒသခံ ၃၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပး | DVB