ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ မသံုးဟု သာသနာေရး၀န္ႀကီးေျပာ | DVB