ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေဒသထြက္ကုန္ျပပြဲႏွင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ | DVB