မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ေခြးေလေခြးလြင့္ႏွင့္အိမ္ေမြးေခြးမ်ားကုိ ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပး | DVB