A d v e r t i s e m e n t With Us

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ ပူးေပါင္းေရး ျမန္မာ- တ႐ုတ္- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၃ ႏိုင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ က႑ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၃ ႏိုင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန၊ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Mr. Li Fanrong ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, BB ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔နဲ႔ မေန႔မြန္းလြဲပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခို္င္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္-ဘဂၤါလားေဒ့ရ္ွ သုံးႏုိင္ငံအၾကား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပန္အလွန္၀ယ္ယူေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (အမ္အုိယူ) ကုိ ၀န္ႀကီးအဆင့္ မေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up