ေနာက္ရည္းစားထားသျဖင့္ သတ္ပုတ္ရာက ျမန္မာလူငယ္ တိုက္ေပၚမွ ျပဳတ္က် ေသဆံုး | DVB