ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ၿမီးဒံုး ဝါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၿမီးဒံုးဆန္က တအိတ္ကို ၂၆,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၇,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁,၀၀၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရက္ ၉၀ သစ္ ရက္ ၉၀ သစ္ ရွယ္ကေတာ့ တအိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက တအိတ္ကို ၂၅,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၆,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက တတန္ကုိ ေငြက်ပ္ ၅၀၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တတန္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ တတန္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက တတန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၀၂,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ တပိႆာကို ၃၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက တပိႆာကို ၁,၈၆၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၁၅ ရွိပါတယ္။ စြန္တာပဲ စြန္တာပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ တပိႆာကို ၁,၄၇၅ က်ပ္ကေန ၁,၅၇၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တပိႆာကို ၉၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ကုလားပဲ ကုလားပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ တပိႆာကို ၁,၉၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၉၂၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ တပိႆာကို ၆၅၀ က်ပ္ကေန ၁,၄၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြထဲက ကုလားပဲကေတာ့ ေဈးဆက္တိုက္က်ဆင္းေနပါတယ္။ ကုလားပဲက အိႏိၵယႏိုင္ငံကို အဓိက တင္ပို႔ေနတာ ျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိ အိႏိၵယမွာ ကုလားပဲ တင္သြင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္သြင္းခြန္ကို တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာလည္း ကုလားပဲေဈးေတြက က်ဆင္းေနပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ကုလားပဲအသစ္ေတြက ဆက္တိုက္ဝင္ေရာက္ေနၿပီး ျပည္ပ ဝယ္ယူမႈ နည္းပါးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဈးကလည္း က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ကုလားပဲက တတင္းကို ၄,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္သီးႏွံတခုကေတာ့ ပဲႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲအသစ္ေတြ ဝင္ေရာက္လာေပမယ့္ ရန္ကုန္ ဝယ္လက္ေတြ၊ ပဲေၾကာ္ဖိုလုပ္ငန္းေတြက အမ်ားအျပား ဝယ္ယူေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဈးကေတာ့ တက္ေနပါတယ္။ အသစ္ေတြက ပဲအေဟာင္းေလာက္ ေဈးမရွိေပမယ့္ လက္ရွိ ေပါက္ေဈးကေတာ့ တျခား ျပည္တြင္းပဲေတြထက္စာရင္ အျမင့္ဆံုးရရွိေနတဲ့ ပဲတမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

//
More News
Up