ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံက ျမန္မာ့ပင္လယ္စာမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္ကိစၥ ဒုသမၼတထံ တင္ျပ | DVB