ေဆြမ်ိဳးမ်ား ဖိတ္ေခၚသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ သြားေရာက္ဟု ဘဂၤါလီမ်ား ဝန္ခံ | DVB