တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ေက်ာင္းသား/သူ ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္ကြက္

  ဒီေန႔စတင္တဲ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲမွာ ေျဖဆိုခြင့္ရွိတဲ့ တႏိုင္ငံလံုးက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း ၈၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၇၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္ လာမေျဖခဲ့ၾကဘူးလို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေျဖဆိုခြင့္ရွိသူေတြရဲ႕ ၉၃ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ဒီေန႔ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို လာေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း ပညာေရးသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ လာမေျဖၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ ရန္ကုန္တိုင္းက ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ၉၅၀၀ ေက်ာ္ လာေျဖဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာလည္း ရန္ကုန္တိုင္းကပဲ ျဖစ္ၿပီး ၅၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ေျဖဆိုခြင့္ ရွိတာပါ။ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ လာေရာက္ေျဖဆိုတာ အနည္းဆံုးကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြကေန ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရွိသူေပါင္း ၁၉၀ ရွိၿပီး ၁၉၀ စလံုး ရာႏႈန္းျပည့္ ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up