သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဳးလြန္ထြက္ေျပးေနသည့္ တပ္မေတာ္သား ၁ဦးကို အမႈဖြင့္ | DVB