ဆီးရီးယားအစုိးရတပ္ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၉ ဦး ေသဆုံး - DVB