အဓမၼျပဳက်င့္မႈကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးအား မီး႐ႈိ႕သတ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားကို ဖမ္းဆီး | DVB