ဆုေပးပြဲအၿပီး ေအာ္စကာဆု အခိုးခံခဲ့ရသည့္ ေဟာလီးဝုဒ္မင္းသမီး - DVB