မာတစ္၏ ေနာက္က်အႏုိင္ဂုိးျဖင့္ မန္ယူက ပဲေလ့စ္ကုိ ၃ ဂုိး ၂ ဂုိးျဖင့္ႏုိင္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB