ပရီမီယာေကာ္ဖီစက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား သီတင္း ၃ ပတ္ၾကာ ဆက္လက္ဆႏၵျပေန | DVB