ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားသည့္ ပုဂံဘုရားတစ္ဆူၿပဳိက်ပ်က္စီး   - DVB