စစ္ေတြကမ္းေျခတြင္ သၽွစ္ေသာင္းေျမႇာက္ပြဲ (ေခၚ) သဲပုံေစတီပြဲ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB