လိင္ကၽြန္ကိစၥ ေျဖရွင္းၿပီးၿပီဟု ဂ်ပန္အစုိးရ ေၾကညာခြင့္မရွိေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားေျပာ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ စစ္အတြင္း လိင္ေက်းကၽြန္ကိစၥ ေျဖရွင္းၿပီးၿပီဆုိတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခြင့္ မရိွဘူးလို႔  ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္က ဆုိလုိက္ပါတယ္။ မတ္လ  ၁ ရက္က ဆုိးလ္ျမိဳ႕မွာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမး္အနားကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၀ မွာ  ဂ်ပန္က ကိုရီးယားကို က်ဴးေ််ကာ်္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး    ၁၉၁၉  မတ္လ ၁ ရက္မွာ ကိုရီးယားေဒသခံေတြဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ “လိင္ေက်းကၽြန္ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ဂ်ပန္အစိုးရဟာ ၿပီးသြားၿပီလို႔ မေျပာသင့္ပါဘူး။ လူသားေတြအေပၚ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲတာကို ၿပီးသြာၿပီဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ ဖံုးကြယ္လို႔ မရပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံဟာ လူသားခ်ငး္စာနာစိတ္နဲ႔ သမုိင္းကို ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ တရားမွ်တမႈ ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အေနနဲ႔ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ အိမ္နီးခ်ငး္ေတြနဲ႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမး္ၿပိး  ၿငိမး္ခ်မး္ေရးအတြက္ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတြ ပထမဆံုး သိမ္းပုိက္ခဲ့တဲ့ ေဒါ့ဒိုကၽြန္းဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ပိုင္နက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျငင္းဆုိတာဟာ နယ္ခ်ဲ႔က်ဴးေက်ာ္မႈကို ျပန္လည္ ထင္ဟပ္တာနဲ႔ မျခားပါဘူး။” လို႔ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္းေဂ်အင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ကလည္း ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္သံ႐ုံးအနီးမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရ်ားသူ ရာခ်ီၿပီး တာကာရွိီးမားေန႔ အခမ္းအနားကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ တာကာရီွးမားေန႔ဆုိတာက ကိုရီးယားပိုင္ ေဒ့ါဒုိကၽြန္းကို ဂ်ပန္ေတာင္းဆုိတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up