တတိယပင္လံု ေမလဆန္း က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းမွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) မွာ ေမလဆန္းက်င္းပဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ JICM အစည္းအေ၀းကေန မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔  လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၀င္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္ JICM မွာ မူလ က ၈ ဖြဲ႔အစား ၉ ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၉ ဦးစီ တက္ေရာက္ဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ UPDJC ကို အစုအဖဲြ႔ တစ္ဖြဲ႔စီမွာ ၁၆ ဦးနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ကိစၥကုိ JICM မွာ ထပ္ေလာင္းၿပီး အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ၉ ခ်က္ကို JICM အစည္းအေ၀းက မွတ္တမ္းတင္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့တယ္။ အလားတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမို ကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းကုိ JICM မွာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/ SSA) နဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMPS) တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အဆင္ေျပေျပ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး အခုေတာ့ ေမလဆန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျပန္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ အမည္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ တခါ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၄ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး ထပ္မံက်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတ က႑ ေလးခုမွာ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို  ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up