စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ ၁ ဦး ၁၂ ထပ္တိုက္ေပၚမွ ခုန္ခ်သတ္ေသ   | DVB