ဆႏၵျပအလုပ္​သမား​မ်ား လုပ္​ငန္​းခြင္​ျပန္၀င္ၿပီး ေတာင္းဆုိၾကရန္ ပရီမီယာစက္​႐ုံတာ၀န္ရွိ ​ေျပာ | DVB