အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးကို ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ တိုက္ခိုက္ေျပာဆို | DVB