အဖိႏွိပ္ခံ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္အတူ ေသြးစည္းေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အုံကုိ မီးအနီထြန္းညိႇ

ကမာၻတ၀ွမး္ရိွ အဖိႏိွပ္ခံ ခရစ္ယာန္ေတြနဲ႔အတူ ေသြးစည္းေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔က အီတလီႏိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ရိွ ေရွးေဟာင္း ေကာ့လိုဆီယမ္ အေဆာက္အအံုကို မီးအနီ ထြန္းညိႇခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ မီးအနီထြန္းညိႇတာဟာ အထူးသျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏို္င္ငံမွာ ဘုရားသခင္ကို ေစာ္ကားမႈနဲ႔ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ အာရီွယာဘီဘီနဲ႔အတူ ေသြး စည္းေၾကာင္း ျပသတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အခမး္အနားမွာ အဓိက ပါ၀င္သူေတြကေတာ့ အာရီွယာဘီဘီရဲ႕ ခင္ပြန္းနဲ႔ သမီးတုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး  မိုးရြာေနတဲ့ၾကားထဲက ပရိသတ္ရာခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကတ္သလစ္ဘာသာ၀င္ အာရီွယာဘီဘီဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကို ေစာ္ကားတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေသဒဏ္က်ခံေနရတာပါ။ အာရီွယာဘီဘီဘက္ကေန ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ ႏုိင္ငံေရးသမားႏွစ္ဦး အသတ္ခံရၿပီးေနာက္ အဲဒီအမႈကို ႏုိ္င္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေရာမ ေကာ့လိုဆီယမ္ အေဆာက္အအံုဟာ ေရွးဦး ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အာဇာနည္ အထိမး္မွတ္ လကၡဏာျဖစ္လာတယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းက ဆုိပါတယ္။

//
More News
Up