ေနမာ အျခားကစားနည္းေျပာင္းမွ မက္ဆီ၏ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ လြတ္ႏုိင္မည္ဟု အြန္နရီ ေျပာ | DVB