A d v e r t i s e m e n t With Us

၀င္ေငြ ၃ သိန္းရွိသူမ်ား အိမ္ရာဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အတုိးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေငြေခ်းေပးမည္

  လစဥ္ဝင္ေငြ ၃ သိန္းရွိသူေတြကို အိမ္ရာဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ၈ က်ပ္ခြဲတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်း ေပးသြားဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေန ယန္းေငြ ၁၅ ဘီလီယံေခ်းယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔က ေနထိုင္ဖို႔ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ရွိသူေတြကို အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အတိုးႏႈန္း ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်းေပးဖို႔ အစီစဥ္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ ေနထိုင္ေရးလိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးအတြက္ တန္းဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ “အဆိုပါရရွိေငြျဖင့္ ျပည္သူတို႔ ေနထိုင္ေရး လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုးရွိ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကို သက္သာတဲ့ အတိုးနႈန္းထားနဲ႔ ေခ်းယူၿပီး အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထား စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။” ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔မွာေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာနဲ႔ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာအေနနဲ႔ အခန္းေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အျခား တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကိုေတာ့ ေခ်းေငြအေနနဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ “ႏွစ္အလိုက္ အိမ္ရာထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာနွင့္ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း စသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၄)ခု တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ(၁၅၈လံုး)၊ အခန္းေပါင္း (၄,၅၅၀ခန္း) ၊ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ (၂၀၇)လံုး ၊ အခန္းေပါင္း (၅,၉၀၈) ခန္း နွင့္ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ဘ႑ာနွစ္အတြက္ တိုက္လံုးေရ(၄၀)လံုး၊ အခန္းေပါင္း (၁,၄၅၆) ခန္း စုစုေပါင္းတိုက္လံုးေရ (၄၀၅)လံုး၊ အခန္းေပါင္း (၁၁,၉၁၄ခန္း) ထုတ္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဂ်ပန္ေခ်းေငြကိုေတာ့ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ခံေခ်းယူမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ တာဝန္ယူၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကေန အိမ္ရာေခ်းေငြရယူသူမ်ားကုိ အတိုးနႈန္း ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up